Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην υπηρεσία δέκα (10) πλακετών (επικόλληση των εξαρτημάτων τους) EXANODΕ έκδοσης 2. Προϋπολογισμός δαπάνης 15700 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο για

Calls for Tender

18.12.2018 - 24.12.2018

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ), θέλει να προβεί στην υπηρεσία δέκα (10) πλακετών (επικόλληση των εξαρτημάτων τους) EXANODΕ έκδοσης 2. Προϋπολογισμός δαπάνης 15700 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κριτήριο για