Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου: "Ανάπτυξη Μονάδας Μικροσκοπίας Υψηλής Ευκρίνειας"

Calls for Tender

15.01.2010 - 15.03.2010

Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου: "Ανάπτυξη Μονάδας Μικροσκοπίας Υψηλής Ευκρίνειας"

Related File

IBE_prokirixi.pdf