1η Ημερίδα του Θεματικού Δικτύου EHR-Q TN "Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Διασφάλιση Ποιότητας & Εργαλεία Πιστοποίησης"

Announcements

23.02.2010

1η Ημερίδα του Θεματικού Δικτύου EHR-Q TN "Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Διασφάλιση Ποιότητας & Εργαλεία Πιστοποίησης"

Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, Ημερίδα με θέμα "Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Διασφάλιση Ποιότητας & Εργαλεία Πιστοποίησης", που συνδιοργανώνουν το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας και το HL7 Hellas. Την Ημερίδα θα χαιρετήσει ο κύριος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος του HL7 Hellas.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στo πλαίσιο του έργου EHR-QTN, "Thematic Network on Quality Labeling and Certification of EHR Systems", το Πανευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν 27 ευρωπαϊκές χώρες και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία". Στόχος του έργου είναι η προώθηση πρακτικών διασφάλισης ποιότητας και διαδικασιών πιστοποίησης προϊόντων Ηλεκτρονικής Υγείας και κυρίως συστημάτων Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ). Για την Ελλάδα, συντονιστής του έργου είναι το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Πληροφορικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΠ).

Κατά τη διάρκεια του EHR-QTN θα πραγματοποιηθούν: α') συλλογή στοιχείων για την υφιστάμενη κατάσταση της ελληνικής αγοράς ιατρικής πληροφορικής με επίκεντρο τον ΗΦΥ, β') διοργάνωση τριών ημερίδων (μια ετησίως) για την ενημέρωση της ελληνικής κοινότητας (εταιρείες, οργανισμοί) σε θέματα πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας και την προώθηση των κριτηρίων πιστοποίησης για τον ΗΦΥ, γ') μετάφραση του συστήματος πιστοποίησης του EuroRec στα Ελληνικά. Οι δράσεις του EHR-QTN θα διαρκέσουν τρία χρόνια (2009-2012).

To ITE-ΙΠ ως συντονιστής του EHR-QTN στην Ελλάδα, στοχεύει στη δημιουργία περιβάλλοντος συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων της αγοράς ΗΦΥ, προωθώντας και προβάλλοντας ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την:

κα Αγγελίνα Κουρούμπαλη
Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια
Τηλ. 2810 391680, E-mail: kouroub@ics.forth.gr

Εργαστήριο Βιοϊατρικής Πληροφορικής
Ινστιτούτο Πληροφορικής - ITE