ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Announcements

10.05.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

κατεβάστε το πλήρες κείμενο

Παράταση προθεσμίας υποβολής βιογραφικών για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας (TTO_Ath_May19)

ΝΕΑ Παράταση προθεσμίας υποβολής βιογραφικών για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας (TTO_Ath_May19) σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας (TTO_Ath_May19)

Νέα Καταληκτική ημερομηνία λήξης παραλαβής των υποψηφιοτήτων : 30/08/2019.

ΝΕΑ Παράταση προθεσμίας υποβολής βιογραφικών για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας

 

Ακύρωση προσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος