Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση το παρακάτω λογισμικό: Τέσσερις Άδειες χρήσης Συλλογής Ανάπτυξης Λογισμικού (SDK) και διεπαφή προγραμματισμο

Calls for Tender

29.05.2019 - 04.06.2019

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση το παρακάτω λογισμικό: Τέσσερις Άδειες χρήσης Συλλογής Ανάπτυξης Λογισμικού (SDK) και διεπαφή προγραμματισμο