Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου:
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΚΕΚ

Calls for Tender

20.04.2010 - 03.06.2010

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου:
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΚΕΚ