Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε Τμήματα για την «Προμήθεια υπερκαταψυκτών και δοχείου μεταφοράς υγρού αζώτου» στο πλαίσιο της της Πράξης «MacroAutophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageeing – MANNA”, GA695190 της Δράσ

Calls for Tender

28.08.2019 - 26.09.2019

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε Τμήματα για την «Προμήθεια υπερκαταψυκτών και δοχείου μεταφοράς υγρού αζώτου» στο πλαίσιο της της Πράξης «MacroAutophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageeing – MANNA”, GA695190 της Δράσ