Διαπεριφερειακό Συνέδριο με θέμα: "Συνεργασία Νησιωτικών περιοχών για την Ενεργειακή Καινοτομία"

Announcements

24.04.2010

Διαπεριφερειακό Συνέδριο με θέμα: "Συνεργασία Νησιωτικών περιοχών για την Ενεργειακή Καινοτομία"

Διαπεριφερειακό Συνέδριο με θέμα: «Συνεργασία Νησιωτικών περιοχών για την Ενεργειακή Καινοτομία»

Την Τρίτη 27 Απριλίου 2010 και ώρα 09.00 π.μ., η Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο σε συνεργασία με το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) και την εταιρεία ΤΕΑΒ MARIS Α.Ε. σας προσκαλούν στο Διαπεριφερειακό Συνέδριο: "Συνεργασία Νησιωτικών περιοχών για την Ενεργειακή Καινοτομία".

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Κουντουριώτη, Λιμάνι). Θα συμμετάσχουν φορείς από Περιφέρειες με πιλοτικές εφαρμογές και έντονη δραστηριότητα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας όπως το νησί Samso/Δανία και τα Κανάρια Νησιά/Ισπανία καθώς επίσης και τοπικοί φορείς, Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και επιχειρήσεις. Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανταλλαγή εμπειριών και η προώθηση της καινοτομίας στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Δείτε το Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε pdf αρχείο

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Περιφέρεια Κρήτης-Ενεργειακό Κέντρο
Τηλ. 2810 224854
E-mail: enrg_bur@crete-region.gr
κ. Κων/νος Καλιτσουνάκης
ITE/Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρητης
Τηλ. 2810 391904
E-mail: george@stepc.gr
κ. Γιώργος Παπαμιχαήλ
ΤΕΑΒ MARIS Α.Ε.

Τηλ. 2810 300520
E-mail: eatzo@tee.gr
κ. Ευάγγελος Ατζολετάκης