Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια συστήματος μηχανικής διέγερσης και μέτρησης ιστών» στο πλαίσιο του έργου «Active ageing and osteoporosis: The next challenge for smart nanobiomaterials and 3D technologies- GIOTTO» (GA 814410,) της Δράσης H20

Calls for Tender

08.10.2019 - 21.10.2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Προμήθεια συστήματος μηχανικής διέγερσης και μέτρησης ιστών» στο πλαίσιο του έργου «Active ageing and osteoporosis: The next challenge for smart nanobiomaterials and 3D technologies- GIOTTO» (GA 814410,) της Δράσης H20