Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Πρόχειρο Διαγωνισμό με αντικείμενο: "ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΚΕΚ"

Calls for Tender

11.06.2010 - 18.06.2010

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Πρόχειρο Διαγωνισμό με αντικείμενο: "ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΚΕΚ"