Προκήρυξη για μία (1) θέση ΕΛΕ Β’ βαθμίδας.

Announcements

17.12.2019

Προκήρυξη για μία (1) θέση ΕΛΕ Β’ βαθμίδας.

Προκήρυξη για μία (1) θέση ΕΛΕ Β’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Επιστημονική επιμέλεια εκδόσεων ανθρωπιστικών, ιστορικών-κοινωνικών επιστημών και τεχνών» για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Κστεβάστε την προκήρυξη