Χρυσό Βραβείο Healthcare Business Awards 2020 στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ!

Announcements

13.11.2020

Χρυσό Βραβείο Healthcare Business Awards 2020 στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ!

Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Εθνική / Περιφερειακή Πρωτοβουλία για την Υγεία, έλαβε το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ για τη δημιουργία Κέντρου Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση, κατά τη διάρκεια της απονομής των Healthcare Business Awards 2020.

Το Κέντρο Αναφοράς του ΙΤΕ στοχεύει στη συνένωση των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγιούς και ενεργούς γήρανσης σε ένα οικοσύστημα καινοτομίας που αποτελείται από τον δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή/ ερευνητική κοινότητα, τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις) και την κοινωνία των πολιτών (σύλλογοι ασθενών, κοινωνικοί φορείς). Επικεντρώνει τη δράση του σε ολοκληρωμένες και καινοτόμες προσεγγίσεις για την ενεργό και υγιή γήρανση όπως ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, προώθηση της καινοτομίας και έρευνα αιχμής, δημιουργώντας συνθήκες και δυνατότητες που υπερβαίνουν τα αποτελέσματα που θα μπορούσε να πετύχει μεμονωμένα ένας φορέας από μόνος του, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Αφορά την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Κρήτης, και το Κέντρο Αναφοράς αποτελεί τον φορέα συντονιστή του οικοσυστήματος.

Η στρατηγική υλοποίησης του Κέντρου Αναφοράς εστιάζει στην βιώσιμη ανάπτυξη της καινοτομίας για την αντιμετώπιση της γήρανσης και την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης. Tο Κέντρο Αναφοράς στοχεύει στην:

  • Ανάδειξηπρωτοπόρων δράσεωνόπως το δίκτυο ιατρικής ακριβείας για τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα που συντονίζει το ΙΤΕ σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τα δίκτυα ιατρικής ακριβείας για καρδιολογία και ογκολογία.
  • Ανάπτυξηκαινοτόμων, φιλικών, εξατομικευμένων εργαλείων ηλεκτρονικής Υγείας, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, για τη στήριξη αποτελεσματικών και βιώσιμων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για όλους.
  • Δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών και στρατηγικών για τη βιώσιμη διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής Υγείας, τη στήριξη της λήψης αποφάσεων και τη συνέχεια στη περίθαλψη.
  • Μεταφορά τεχνολογίας και γνώσηςστο σημείο της φροντίδας, στους πολίτες και στον διεθνή διεπιστημονικό χώρο.
  • Συνεργασία για την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτομίαςμέσω της ανάπτυξης ψηφιακών κόμβων και μηχανισμών για τη διασύνδεση και μεταφορά τεχνογνωσίας.

Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την αριστεία στην ανάπτυξη, υιοθέτηση και κλιμάκωση καινοτόμων ψηφιακών λύσεων και πρακτικών που υλοποιούνται διαχρονικά στην περιφέρεια Κρήτης για την κατανόηση και αντιμετώπιση των προκλήσεων της παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υγείας και φροντίδας στους ηλικιωμένους, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μεταφοράς γνώσης για άλλες περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη.

Ομάδα Συντονισμού Κέντρου Αναφοράς ΙΤΕ: Δρ. Μαρία Μακριδάκη, κ. Ιωσήφ Κληρονόμος, Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη (Συντονίστρια), κ. Δημήτριος Κατεχάκης.

Το Κέντρο Αναφοράς για την Καινοτομία στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση του ΙΤΕ λειτουργεί υπό την ηγεσία του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Η ομάδα αποτελείται από την συντονίστρια Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια στο εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής, τον κ. Δημήτριο Κατεχάκη, Επικεφαλής του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, τον κ. Ιωσήφ Κληρονόμο, μέλος του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Υπολογιστή, και την Δρ. Μαρία Μακριδάκη, Σύμβουλο Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Για να γίνετε μέλος του οικοσυστήματος επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://eipaha.ics.forth.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη,

Συντονίστρια Κέντρου Αναφοράς ΙΤΕ

Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Email: eipaha@ics.forth.gr