Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια εργαστηριακών Αναλωσίμων- HDL -1» στα πλαίσια της Πράξης «Νέες θεραπείες που στοχεύουν στη βελτίωση των αθηροπροστατευτικών και ανοσοτροποποιητικών ιδιοτήτων της λιποπρωτεΐνης υψηλής

Calls for Tender

13.01.2021 - 05.02.2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια εργαστηριακών Αναλωσίμων- HDL -1» στα πλαίσια της Πράξης «Νέες θεραπείες που στοχεύουν στη βελτίωση των αθηροπροστατευτικών και ανοσοτροποποιητικών ιδιοτήτων της λιποπρωτεΐνης υψηλής