Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια ενός συστήματος παραγωγής υπερκαθαρού νερού» που χρηματοδοτείται από την Πράξη : «Impact of Exposome of the Course of Lung Diseases– REMEDIA», GA 874753 της Δράσης: «HORIZON 2020» που χρηματοδοτείτα

Calls for Tender

16.02.2021 - 08.03.2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια ενός συστήματος παραγωγής υπερκαθαρού νερού» που χρηματοδοτείται από την Πράξη : «Impact of Exposome of the Course of Lung Diseases– REMEDIA», GA 874753 της Δράσης: «HORIZON 2020» που χρηματοδοτείτα