Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Ανατύπωση του βιβλίου Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΗ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης», στο πλαίσιο των ιδιωτικών εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΙΤΕ/ΠΕΚ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 59.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 6%.

Calls for Tender

12.07.2021 - 26.07.2021

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο: «Ανατύπωση του βιβλίου Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΗ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ για τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης», στο πλαίσιο των ιδιωτικών εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΙΤΕ/ΠΕΚ, με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. Συνολική Εκτιμώμενη δαπάνη: 59.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 6%.