Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών του ΙΤΕ

Announcements

31.08.2011

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών του ΙΤΕ

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ανακοινώσε στις 26/09/2011 την αναστολή μέχρι νεωτέρας των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Ινστιτούτων.

Οι αποφάσεις προκηρύξεων που έχουν αναρτηθεί σε ιστοσελίδες (της ΓΓΕΤ, των ερευνητικών φορέων υπό την εποπτεία της, της Euraxess) ή έχουν δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο ανακαλούνται και τυχόν υποψηφιότητες δε θα γίνονται προσωρινά δεκτές.

Δείτε την προκήρυξη