Προμήθεια Μελανιών

Calls for Tender

16.01.2023

Προμήθεια Μελανιών

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ‐ΙΠ), για τις ανάγκες του, προτίθεται να προμηθευτεί με απευθείας ανάθεση τα παρακάτω αναλώσιμα:

Μελάνια Ινστιτούτο Πληροφορικής

Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή. Χρόνος παράδοσης της προμήθειας είναι 20 ημέρες.

Οι προσφορές πρέπει να σταλούν με email στο procurement at ics dot forth dot gr έως την 20/01/2023 – 14:00

Πληροφορίες:

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ινστιτούτο Πληροφορικής

Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών

ΤΚ 70013, Ηράκλειο Κρήτης

Τριανταφυλλόπουλος Κωνσταντίνος

email: ktrianta@ics.forth.gr

τηλ: 2810391047