Νανοτεχνολογία: η Επιστήμη που αλλάζει ριζικά τη ζωή μας

Events

01.02.2023
19:00

Νανοτεχνολογία: η Επιστήμη που αλλάζει ριζικά τη ζωή μας

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023

Μανόλης Στρατάκης, PhD , Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ ΙΤΕ

Ιδρυτής και CEO, spin off, Biomimetic

Δείτε το βίντεο της ομιλίας

Η Νανοτεχνολογία έχει εισέλθει σημαντικά στη ζωή μας τα τελευταία είκοσι χρόνια και έχει εξελιχθεί σε σημαντικό τομέα έρευνας, τόσο για τις βασικές επιστήμες, όσο και για τις εφαρμογές στο επίπεδο καθημερινής ζωής. Ξεχωριστό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη σημαντική συμβολή της Νανοτεχνολογίας στην ανάπτυξη των εμβολίων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Τα νανοϋλικά δεν είναι απλώς ένα ακόμη βήμα προς περαιτέρω σμίκρυνση του μεγέθους των υλικών, αλλά ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος. Ο νανο-κόσμος ανήκει στην κλίμακα στην οποία κυριαρχούν τα ατομικά και κβαντικά φαινόμενα με αποτέλεσμα η συμπεριφορά των νανοϋλικών να είναι εντελώς διαφορετική από αυτήν που παρατηρείται στα αντίστοιχα μεγάλης κλίμακας υλικά.

Κατά καιρούς έχουν εφαρμοστεί πολλές στρατηγικές μέθοδοι παρασκευής νανοϋλικών. Μια από τις σπουδαιότερες βασίζεται στη μίμηση των δομικών χαρακτηριστικών των φυσικών νανοϋλικών και νανοεπιφανειών όπως αυτά προσδίδονται από τη μητέρα φύση. Σημαντική επίσης είναι και η παρασκευή νανοϋλικών με βάση τους νόμους της αυτοοργάνωσης που διέπουν τους βιολογικούς οργανισμούς. Η χρήση ακτινοβολίας Λέιζερ αποδεικνύεται σημαντικό εργαλείο για την παρασκευή ποικιλίας τέτοιων νανοϋλικών, όπως: βιομιμητικές αυτοκαθαριζόμενες και αντιανακλαστικές επιφάνειες, φωτονικοί κρύσταλλοι, νανοσωματίδια, νανοσύρματα και υποστρώματα ανοικοδόμησης τεχνητών βιολογικών ιστών.

Η Biomimetic, ένας τεχνοβλαστός του ΙΤΕ αναπτύσσει βιομιμητικές νανοεπιφάνειες πάνω στο γυαλί με εντυπωσιακές αντι-ανακλαστικές ιδιότητες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως στις οθόνες των ηλεκτρονικών συσκευών μας.

Βιογραφικό

Ο Δρ Εμμανουήλ Στρατάκης είναι Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) (www.iesl.forth.gr) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Ελλάδος (ΙΤΕ) και ιδρυτής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τεχνοβλαστού Biomimetic PC (www.biomimetic.gr). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στους τομείς των αλληλεπιδράσεων υπερταχέων παλμικών λέιζερ με υλικά για α) βιομιμητική μικρο- και νανοδόμηση, β) προηγμένες φωτονικές διεργασίες για φωτοβολταϊκά και αποθήκευση ενέργειας, γ) σύνθεση και διάγνωση νανοϋλικών και γ) επεξεργασία βιοϋλικών για μηχανική ιστών. Έχει συγγράψει πάνω από 250 επιστημονικές δημοσιεύσεις και έχει συντονίσει μια σειρά από Εθνικές και Ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Από το 2015, είναι Διευθυντής της Υποδομής Νανοτεχνολογίας του ΙΤΕ, μέρος της υποδομής NFFA-Europe PILOT της ΕΕ, όπου είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης. Είναι υπότροφος του OPTICA και Εθνικός Εκπρόσωπος στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου του Ορίζοντα 2020 της ΕΕ για τις Νανοτεχνολογίες, τα Προηγμένα Υλικά, τη Βιοτεχνολογία, την Προηγμένη Μεταποίηση και Επεξεργασία. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του COST και ο Πρεσβευτής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας.