Η συμβολή της Γεωφυσικής στην ανακατασκευή του Αρχαιοπεριβάλλοντος

Events

03.05.2023
19:00

Η συμβολή της Γεωφυσικής στην ανακατασκευή του Αρχαιοπεριβάλλοντος

Τετάρτη, 3 Μαΐου

Mίλησε ο Δρ. Νίκος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, Επικεφαλής Εργαστηρίου Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος.

ΤΙΤΛΟΣ

«Η συμβολή της Γεωφυσικής στην ανακατασκευή του Αρχαιοπεριβάλλοντος»

Δείτε το βίντεο της ομιλίας

Περίληψη:

Η επιστήμη της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής χρησιμοποιεί τους νόμους της φυσικής, ειδικά επιστημονικά όργανα και αλγόριθμους επεξεργασίας δεδομένων για να φωτίσει τις αθέατες πτυχές του υπεδάφους και να εξαγάγει ποσοτικές πληροφορίες του εσωτερικού της γης. Ειδικότερα, στην επιστήμη της αρχαιολογίας η Εφαρμοσμένη Γεωφυσική χρησιμοποιεί ενεργητικές ή παθητικές τεχνικές, προκειμένου να απεικονίσει και να ανασυνθέσει το θαμμένο πολιτιστικό και αρχαιολογικό υλικό που βρίσκεται θαμμένο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Οι γεωφυσικές μετρήσεις υπόκεινται σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα επεξεργασίας (ενίσχυση σήματος, ελαχιστοποίηση σφαλμάτων, αφαίρεση θορύβου κ.λπ.) με απώτερο στόχο την δημιουργία "αρχαιολογικών" κατόψεων που περιγράφουν τα θαμμένα αρχαιολογικά λείψανα. Η σημασία και η συνεισφορά της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής στην αρχαιολογική έρευνα θα αποτυπωθεί μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα χαρτογράφησης των θαμμένων αρχιτεκτονικών καταλοίπων στο πλαίσιο συστηματικών αρχαιολογικών ερευνών τόσο στην ξηρά όσο και στο ρηχό θαλάσσιο περιβάλλον.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου Γεωλογίας (2001) και Διδακτορικού Διπλώματος (2007) στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Γεωεπιστημών και Ορυκτών Πόρων της Κορέας, (2008), Επισκέπτης Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Αρκάνσας, ΗΠΑ (2013) και Ερευνητικός συνεργάτης στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Σικάγου, ΗΠΑ (2012-2022). Εντάχθηκε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) το 2009, όπου σήμερα είναι Διευθυντής Ερευνών στον τομέα της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής στην Πολιτιστική Κληρονομιά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αριθμητική μοντελοποίηση και αντιστροφή γεωφυσικών τομογραφικών δεδομένων, την εφαρμογή ποικίλων γεωφυσικών μεθόδων για την επίλυση αρχαιολογικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων τόσο στην ξηρά όσο και στο ρηχό θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και την αξιοποίηση γεωπληροφοριακών τεχνολογιών με σκοπό τη διαχείριση πολιτιστικών και φυσικών πόρων. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος ή μέλος των ερευνητικών ομάδων σε σημαντικό αριθμό αναπτυξιακών εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και είναι συγγραφέας σε πάνω από 100 εργασίες που έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.