Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστικών συστημάτων (σταθεροί και φορητοί υπολογιστές, εξυπηρετητής, εκτυπωτής, ταμπλέτες, έξυπνα κινητά)»

Calls for Tender

15.03.2012 - 05.04.2012

Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού υπολογιστικών συστημάτων (σταθεροί και φορητοί υπολογιστές, εξυπηρετητής, εκτυπωτής, ταμπλέτες, έξυπνα κινητά)»