Συνεχίζονται με επιτυχία και φέτος οι επισκέψεις σχολείων στο ΙΤΕ

Press Releases

27.03.2012

Συνεχίζονται με επιτυχία και φέτος οι επισκέψεις σχολείων στο ΙΤΕ

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) επισκέπτονται και φέτος μαθητές σχολείων της Κρήτης, ξεναγούνται στους εργαστηριακούς του χώρους και γνωρίζουν από κοντά τον τρόπο που οι ερευνητές παράγουν νέα επιστημονική γνώση και καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές.

Μέχρι σήμερα, 500 μαθητές, Β' και Γ' Τάξης Λυκείου, από 17 σχολεία, συμμετείχαν σε παρουσιάσεις και ξεναγήσεις όπου είχαν τη δυνατότητα προσωπικής συνομιλίας με τους ερευνητές και το τεχνικό προσωπικό, προκειμένου να αντιληφθούν πώς τα αποτελέσματα της έρευνας μεταφέρονται στην καθημερινή μας ζωή και ποια είναι η συνεισφορά του κάθε ερευνητικού τομέα στην ανάπτυξη εφαρμογών. Στις επισκέψεις των σχολείων που ειδικεύονται στο τομέα της Πληροφορικής, συμμετέχει με ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, για πρώτη φορά φέτος, και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ΕΝΙΣΑ.

Πληροφορίες:
κα. Ελευθερία Κατσούλη
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΙΤΕ
Τηλ.: 2810 391510, E-mail: ekat@admin.forth.gr