Ανάπτυξη πλατφόρμας για την κοινωνική δικτύωση μεταξύ των επιχειρηματιών και των στελεχών που συμμετέχουν στο έργο "MESUP (Mentoring Start Ups)

Calls for Tender

05.04.2012 - 27.04.2012

Ανάπτυξη πλατφόρμας για την κοινωνική δικτύωση μεταξύ των επιχειρηματιών και των στελεχών που συμμετέχουν στο έργο "MESUP (Mentoring Start Ups)