Προμήθεια συστοιχίας συστημάτων υπολογιστών (Cluster) με λειτουργικό σύστημα Linux συνοδευόμενο από το ανάλογο λογισμικό

Calls for Tender

25.05.2012 - 12.06.2012

Προμήθεια συστοιχίας συστημάτων υπολογιστών (Cluster) με λειτουργικό σύστημα Linux συνοδευόμενο από το ανάλογο λογισμικό