Περίληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών ειδικού επιστήμονα (βιολόγου) για την επικύρωση υπολογιστικών προσομοιώσεων σε ζωικά μοντέλα»

Calls for Tender

03.06.2012 - 19.07.2012

Περίληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών ειδικού επιστήμονα (βιολόγου) για την επικύρωση υπολογιστικών προσομοιώσεων σε ζωικά μοντέλα»