Πρόχειρος Διαγωνισμός του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για το έργο « προμήθεια ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ ΜΙΚΡΟ-ΟΓΚΩΝ RNA, DNA και πρωτεϊνών και 2 ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΩΝ 96 ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 0.2 ml»

Calls for Tender

01.11.2012 - 08.11.2012

Πρόχειρος Διαγωνισμός του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για το έργο « προμήθεια ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ ΜΙΚΡΟ-ΟΓΚΩΝ RNA, DNA και πρωτεϊνών και 2 ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΠΟΙΗΤΩΝ 96 ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ 0.2 ml»