Πρόχειρος Διαγωνισμός του ΙMBB για το έργο: «προμήθεια υβριδοποιητή υάλινων αντικειμενοφόρων πλακών»

Calls for Tender

02.11.2012 - 19.11.2012

Πρόχειρος Διαγωνισμός του ΙMBB για το έργο: «προμήθεια υβριδοποιητή υάλινων αντικειμενοφόρων πλακών»