Πρόχειρος Διαγωνισμός του ΙMBB για το έργο: «προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών συσκευών»

Calls for Tender

05.11.2012 - 19.11.2012

Πρόχειρος Διαγωνισμός του ΙMBB για το έργο: «προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και βοηθητικών συσκευών»