Περίληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών σχετικά με διαχείριση και αποθήκευση ιατρικών δεδομένων»

Calls for Tender

07.11.2012 - 15.11.2012

Περίληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών σχετικά με διαχείριση και αποθήκευση ιατρικών δεδομένων»