Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο «Προμήθεια 1) Διπλού συστήματος επωαστικού κλιβάνου τριών αερίων με υδροχιτώνιο και 2) Θερμικού ανακινητήρα με δυνατότητα ψύξης»

Calls for Tender

20.11.2012 - 05.12.2012

Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο «Προμήθεια 1) Διπλού συστήματος επωαστικού κλιβάνου τριών αερίων με υδροχιτώνιο και 2) Θερμικού ανακινητήρα με δυνατότητα ψύξης»