Πρόχειρος Διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο «Προμήθεια Πλήρους Συστήματος Ηλεκτροφόρησης»

Calls for Tender

20.11.2012 - 26.11.2012

Πρόχειρος Διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο «Προμήθεια Πλήρους Συστήματος Ηλεκτροφόρησης»