Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την ανάλυση δεδομένων

Calls for Tender

14.01.2013 - 28.01.2013

Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την ανάλυση δεδομένων