Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: Προμήθεια μίας Συσκευής Χημικής Διασύνδεσης (UV Crosslinker, 365nm)

Calls for Tender

19.12.2012 - 03.01.2013

Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: Προμήθεια μίας Συσκευής Χημικής Διασύνδεσης (UV Crosslinker, 365nm)