Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: Προμήθεια Ενός Θερμικού Κυκλοποιητή Πραγματικού Χρόνου

Calls for Tender

18.01.2013 - 04.02.2013

Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: Προμήθεια Ενός Θερμικού Κυκλοποιητή Πραγματικού Χρόνου