Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: Προμήθεια Συσσωρευτών του UPS PW9355 15KVA για την υποστήριξη του φασματόμετρου μάζας LTQ Orbitrap XL with ETD

Calls for Tender

23.01.2013 - 29.01.2013

Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: Προμήθεια Συσσωρευτών του UPS PW9355 15KVA για την υποστήριξη του φασματόμετρου μάζας LTQ Orbitrap XL with ETD