Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: προμήθεια φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Intel Core i5-3210M / 2.50 Ghz

Calls for Tender

25.01.2013 - 01.02.2013

Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: προμήθεια φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Intel Core i5-3210M / 2.50 Ghz