Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: Φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή Intel® Core 3rd Generation i5-3210M Processor

Calls for Tender

25.01.2013 - 01.01.2013

Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: Φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή Intel® Core 3rd Generation i5-3210M Processor