Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: Προμήθεια Περιφερειακών Συσκευών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (printer, scanner)

Calls for Tender

30.01.2013 - 18.02.2013

Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: Προμήθεια Περιφερειακών Συσκευών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (printer, scanner)