Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Calls for Tender

30.01.2013 - 18.02.2013

Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών