Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: Προμήθεια Συστήματος Ρομπότ Κρυστάλλωσης Βιολογικών Μακρομορίων

Calls for Tender

01.02.2013 - 18.02.2013

Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: Προμήθεια Συστήματος Ρομπότ Κρυστάλλωσης Βιολογικών Μακρομορίων