ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης με αντικείμενο το έργο: Νέες Υποδομές Κλιματισμού – Εξαερισμού Υπογείου Κτιρίου Ι

Calls for Tender

11.02.2013 - 15.02.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης με αντικείμενο το έργο: Νέες Υποδομές Κλιματισμού – Εξαερισμού Υπογείου Κτιρίου Ι