ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για το ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Calls for Tender

13.02.2013 - 14.03.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για το ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ