ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για το ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Σύστημα Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Calls for Tender

14.02.2013 - 15.03.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για το ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Σύστημα Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Related File

SDEE20130214.pdf