Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για την προμήθεια
-ενός κάθετου υπερκαταψύκτη -86C με διπλή εξωτερική πόρτα
-ενός επωαστικού κλιβάνου CO2 με υδροχιτώνιο
-ενός φωτόμετρου πλακών elisa

Calls for Tender

15.02.2013 - 01.03.2013

Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για την προμήθεια
-ενός κάθετου υπερκαταψύκτη -86C με διπλή εξωτερική πόρτα
-ενός επωαστικού κλιβάνου CO2 με υδροχιτώνιο
-ενός φωτόμετρου πλακών elisa