ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Προκηρύσσει τον παρακάτω Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό :ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια και εγκατάσταση εδικού τύπου εργαστηρίου ακουστικής στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο του κτηρ

Calls for Tender

18.02.2013 - 03.04.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Προκηρύσσει τον παρακάτω Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό :ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια και εγκατάσταση εδικού τύπου εργαστηρίου ακουστικής στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο του κτηρ