Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (σταθμού εργασίας)

Calls for Tender

26.02.2013 - 01.03.2013

Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για το έργο: προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (σταθμού εργασίας)