ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Προκηρύσσει τον παρακάτω Πρόχειρο Διαγωνισμό : ΙΤΕ/Ινστιτούτο Πληροφορικής - Κτήριο Διάχυτης Νοημοσύνης - ΥΠΟΕΡΓΟ 15 - Ειδικά Ιατρικά Συστήματα

Calls for Tender

15.03.2013 - 04.04.2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Προκηρύσσει τον παρακάτω Πρόχειρο Διαγωνισμό : ΙΤΕ/Ινστιτούτο Πληροφορικής - Κτήριο Διάχυτης Νοημοσύνης - ΥΠΟΕΡΓΟ 15 - Ειδικά Ιατρικά Συστήματα