Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για την προμήθεια ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Calls for Tender

18.04.2013 - 24.04.2013

Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για την προμήθεια ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ