Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για την προμήθεια:
- Ενός συλλέκτη κλασμάτων χρωματογραφίας για πλάκες μικροτιτλοδότησης
- Ενός ανιχνευτή φθορισμού κλασμάτων χρωματογραφίας, με λογισμικό
- Δύο αναλυτικών στηλών χρωματογραφίας: (α) μία για δι

Calls for Tender

19.04.2013 - 13.05.2013

Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για την προμήθεια:
- Ενός συλλέκτη κλασμάτων χρωματογραφίας για πλάκες μικροτιτλοδότησης
- Ενός ανιχνευτή φθορισμού κλασμάτων χρωματογραφίας, με λογισμικό
- Δύο αναλυτικών στηλών χρωματογραφίας: (α) μία για δι