Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός: \"Υπηρεσίες Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης και Σχεδιασμού Επιχειρηματικών Πόρων (ERP) του ΙΤΕ \"

Calls for Tender

19.04.2013 - 20.05.2013

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός: \"Υπηρεσίες Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης και Σχεδιασμού Επιχειρηματικών Πόρων (ERP) του ΙΤΕ \"