Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για την προμήθεια: - Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Συσκευών

Calls for Tender

25.04.2013 - 16.05.2013

Πρόχειρος διαγωνισμός του ΙΜΒΒ για την προμήθεια: - Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Συσκευών